Lite mer förklarande då =)

Mentalbeskrivning Hund (MH)
MH är den testform som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet.

MH beskriver de beteenden som, genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs. Se mer på www.sbk.nu

De olika momenten:

Kontaktvillighet
Efter en promenad runt publiken får hunden träffa en testledare som först hälsar på föraren sedan på hunden. Därefter tar testledaren en kort promenad tillsammans
med hunden, vänder sig om och klappar om den för att sedan återvända till föraren. Momentet avslutas med att testledaren genomför en kort hantering av hunden.
Notering i protokollet: Hur hundens kontaktbeteende är vid hälsning, samarbete och hantering när den möter en främmande person.

Resultat:
Hälsning: 3 (Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan)
Samarbete: 3 (Följer med, men är inte engagerad i testledaren)
Hantering:3 (Accepterar hantering)

Lek
Här kastas ett lekföremål mellan föraren och testledaren samtidigt som hunden är lös. Lekföremålet kastas sedan iväg och hunden får möjlighet att springa efter och fånga det.
Notering i protokollet: Hundens leklust och sätt att gripa ett lekföremål. Intensiteten i dragkampen om föremålet med testledaren noteras också.

Resultat:
Leklust : 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
Gripande : 4 (Griper direkt med hela munnen)
Dragkamp : 2 (Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper)

Förföljande
Ett luddigt trasföremål rör sig snabbt och knyckigt i ett sicksack-mönster bort från hunden. När föremålet är på en viss plats släpps hunden, som då får springa ifatt föremålet.
Notering i protokollet: Hundens sätt att följa efter föremålet, snabbheten i förföljandet och vad den gör när den kommer fram till föremålet. Momentet genomförs två gånger för att se om hunden agerar annorlunda den andra gången.

Resultat:
Förföljande: 3 (Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer)
Gripande: 3 (Griper tveksamt eller med tidsfördröjning)
Förföljande: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet)
Gripande: 5 (Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek)

Aktivitetsnivå
Efter att nyligen ha varit aktiv får hunden här stå passiv i kopplets längd vid sin förare i tre minuter.
Notering i protokollet: Hur hunden beter sig i passivt tillstånd. Om hunden kopplar av eller blir orolig.

Resultat:
Aktivitet 3 (Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.)

Avståndslek
I detta moment får föraren stå och hålla sin hund i halsbandet när en figurant i en cape plötsligt dyker upp på fyrtio meters avstånd och gör uppfodrande lekinviter.
Därefter bollar figuranten med ett lekföremål i luften för att sedan springa in i ett gömsle samtidigt som denne tar av sig capen helt. Hunden släpps och får möjlighet att springa fram till figuranten. När hunden kommer fram startar figuranten en föremålslek.
Notering i protokollet: Hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin förare för att undersöka figuranten och vara aktiv med denne på långt avstånd från sin förare. Figuranten kan ha uppfattats som mystisk och skrämmande och hunden kan då svara med hotbeteenden.

Jag släpper Dio och han sätter fart mot det ställe där personen var, men halvvägs stannar han och spårar ut i skogen istället. Personen börjar tjoa och locka på Dio, kommer fram och kastar med leksaken, men Dio bryr sig inte. När jag går fram till personen följer Dio med men han har nosen i marken och hälsar inte på personen.
Resultat:
Intresse: 2 (Kontroll, avbrott förekommer)
Hot/agg: 1 (Visar inga hotbeteenden)
Nyfikenhet: 1 (Går inte fram till figuranten inom tid)
Leklust: 1 (Visar inget intresse)
Samarbete: 1 (Visar inget intresse)

Överraskning
När föraren promenerar med sin hund rycks plötsligt en overall upp tre meter framför hunden som föraren då släpper. När hunden har tagit sig fram till overallen och undersökt den ordentligt får hunden tillsammans med sin förare gå förbi overallen fyra gånger för att se om den har kommit över det som har hänt.
Notering i protokollet: Hundens aggression, rädsla, nyfikenhet, kvarstående rädslor och intressen.

Resultat:
Rädsla: 2 (Hukar sig och stannar)
Hot/agg: 1 (Visar inga hotbeteenden)
Nyfikenhet: 4 (Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet)
Kvarstående rädsla: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
Kvarstående intresse: 1 (Visar inget intresse)

Ljudkänslighet
Här går föraren och hunden längs en stig när plötsligt ett skrammel ljuder i tre sekunder just när hunden passerar ljudkällans mitt. När hunden har tagit sig fram till ljudkällan och undersökt den ordentligt får hunden även här tillsammans med sin förare gå förbi platsen fyra gånger.
Notering i protokollet: Hundens rädsla, nyfikenhet och förmåga att komma över det som har hänt. Kvarstående rädslor och intressen dokumenteras.

Resultat:
Rädsla: 2 (Hukar sig och stannar)
Nyfikenhet: 5 (Går fram till skramlet utan hjälp)
Kvarstående rädsla: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
Kvarstående intresse: 1 (Visar inget intresse)

Spöken
I det här momentet tittar man på hur hunden reagerar på två långsmala okända hot i form av spöken som långsamt och stereotypt närmar sig hunden.
Notering i protokollet: Hunden sätt att stå emot hotet, rädslor, lusten att försvara sig, och viljan att undersöka spökena efter att de har slutat agera hotfullt. Hundens
sätt att ta kontakt med spökena när de har stannat och vänt sig om.

Här står jag och Dio mitt på en plan och två spöken har gömt sig, plötsligt kliver båda fram från var sitt håll och närmar sig oss långsamt. Dio skäller på dem och vet inte riktigt vad han ska göra, han testar att gå emot dem och skälla, han testar att gå ifån dem så långt kopplet räcker, lite rädd, så jag släpper kopplet, han testar också att vifta på svansen och kollar om de vill leka, men spökena reagerar inte på något han gjorde. Dio ville inte gå fram till dem så tillslut gick jag fram och ställde mig framför ena spöket, Dio närmar sig och kollar vad jag gör. Jag börjar prata med spöket, då lukar Dio på det. Sedan tar jag av spöket huvan och går även bort och tar bort huvan på andra spöket och då kollar Dio dem och luktar på dem.
Resultat:
Hot/agg: 3 (Visar flera hotbeteenden under längre tid)
Kontroll: 3 (Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan)
Rädsla: 5 (Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr)
Nyfikenhet: 2 (Går fram till spöke när föraren talar med det och lockar på hunden)
Kontakt: 4 (Tar själv kontakt med figuranten)

Lek 2
Denna lek går till på samma sätt som den första leken, men utan dragkampen.
Notering i protokollet: Hundens leklust och sätt gripa ett lekföremål. Har hundens leklust förändrats efter det som har hänt längst banan?

Resultat:
Leklust:4 (Startar snabbt, leker aktivt)
Gripande: 4 (Griper direkt med hela munnen)

Skott
I mentalbeskrivningens sista moment provas hundens förmåga att hantera skott under både aktivitet och passivitet.
En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda.
Notering i protokollet: Intensiteten i hundens reaktioner på skotten.

Här fortsatte jag och Dio att leka med trasan, kampade och kastade den. Dio brydde sig inte alls om skotten. Sedan gömde jag trasan och kopplade Dio och stod stilla med långt koppel, inte heller nu brydde sig Dio om skotten.
Resultat:
Skott: 1 (Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd)

Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet skickas via Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering och förs in i hundens stamtavla.

Tyvärr har jag inga bilder från testet då vi valde att filma allt och jag vet fortfarande inte hur man lägger in en film i bloggen 😛